Confesiunile unui băiat

A fost nevoie de o discuție „de redacție” pentru a mă apuca iar să caut acest articol. Pe care l-am citit în clasa a XI-a, într-un almanah găsit în casa bunicilor. Almanahul „Femeia”, 1971.
Nu, nu căutam poze cu femei goale în almanahuri din 1971, ci am obiceiul să deschid cărți din biblioteci. Când mă plictisesc, frunzăresc cărți. Iar articolul mi-a rămas în minte… câți ani au trecut din clasa a XI-a și până azi, când nu mai am păr pe cap? Atâți ani au trecut, și nu l-am uitat. Iar azi, în sfârșit, l-am găsit din nou.
Dar ce am reținut din el, atâția ani? Partea cu bold. Restul am recitit azi ca și cum aș fi văzut textul pentru prima dată. Dar partea cu bold mi-a rămas în cap atâția (zeci de) ani.

Iar pentru a vedea că totuși se muncește (voluntar!) și la un „articol copy/paste”, dacă ați dat click acum, la 12:50, aveți ocazia să vedeți varianta aproape brută, scoasă de OCR.  De fapt, e varianta după încă 10 minute de lucru, ințial arăta și mai aiurea.
Am sa-l corectez azi, mâine e posibil să arate bine.

Apropo de copy/paste, voi începe o serie de articole copy/paste din almanahuri „Femeia”. Le pun pentru că observ că e nevoie de ele, că feminismul prost înțeles s-a întins ca o hidră. TREBUIE să revenim la „feminismul adevărat”, din anii când (poate) era nevoie de el…

Dacă n-aveți chef de text, e o mică „variantă video” a unei părți din el, la sfârșit.


Confesiunile unui băiat

 

Poate că greșesc, dar așa imi închipui eu că și fetele, înaintea oricărei experiențe își fixează un fel de ideal de băiat (din filme sau din cărți din auzite sau mai știu eu cum, dar cred că își încro­pesc și ele așa ceva). El tre­buie să semene cu Belmondo sau Delon, eventual cu Florin Piersic, să fie deștept sau blond, curajos sau cult. Așa cred eu.
În orice caz, în ceea ce îi privește, vă jur că băieții au un ideal sau o idee foarte exactă despre ea cu mult înainte de a vă întâlni. Nu cunosc un singur băiat care să nu știe, în cele mai mici detalii, cum trebuie (ne­apărat!; în direcția asta nu există concesii) să arate fata pe care o visează.

Să vă spun, de pildă, cam ce visez eu. Eu, de pildă, cred că trebuie să fie blondă (un blond cu sclipiri metali­ce, rece și strălucitor). Ar trebui să aibă ochi albaștri (puși în valoare de gene uriașe și naturale), cu niște irizări de verde, cum să vă explic, care să joace teribil de frumos, ca niște steluțe, când este bucuroasă sau pur și simplu veselă. În ceea ce privește buzele, mi-ar plăcea nuanța 27 Revlon, bineînțe­les fără Revlon. Cred că ar trebui să fie nu prea înaltă, dar să aibă ceva de balerină; nu de balerină, mai bine de liană, sau nu… De fapt, nu pot descrie lucrul acesta exact, dar știu că merge frumos, zboară, plutește, abia atinge covorul moale și, în orice caz, mătasea sună sub picior.

Cam asta ar trebui. Mai exact ar fi trebuit. Așa ar fi trebuit să fie, până când… Până cândl Acum discutăm cinstit, prietenește, ca (hai să zicem) între băieți. Să vă descriu cum arată în reali­tate. E brunetă, are ochi că­prui, mici și migdalați (ca o japoneză) și fără steluțe. E foarte înaltă. În ceea ce privește mersul și plutitul, merge foarte drept și cred că e suficient să vă spun că face sport de performan­tă: aruncătoare de disc. Nu glumesc deloc.

Pot să vă asigur că majori­tatea prietenilor mei au reali­zat armonii asemănătoare între ideal și realitate. Cu­rios că nici unul dintre noi nu are impresia că și-a trădat idealul. Am gândit foarte mult la ciudățenia asta și cred că am ajuns la niște concluzii.

Am citit de curând rezul­tatele unei anchete realiza­te în Franța de revista Marie Claire și în R.F.G. de ma­gazinul Quick. La întreba­rea: «Care este pentru dvs. calitatea esențială dorită la o fată?», cu răspunsuri indi­cate: «1. frumusețe: 2. femi­nitate; 3. inteligentă; 4. cul­tură; 5. personalitate», re­zultatele erau la peste 5 000 de băieți întrebați):

Franța: 32% feminitate; 28% personalitate; 15% in­teligență; 15% cultură; 10% frumusețe.
R.F. a Germaniei: 35% personalitate; 30% femini­tate; 18% cultură; 10% frumu­sețe; 7% inteligență.

Eu cred (tot ce spun mai departe sunt părerile mele personale) că procentele sunt foarte adevărate și pentru noi. Deși toți băieții își proiectează un ideal por­nind de la o prezență fizică, atunci când e vorba să-și facă o prietenă sunt impre­sionați de cu totul alte cali­tăți decât frumusețea. Nu cunosc unul singur care să recunoască, măcar în vorbe, că ar vrea să cultive priete­nia unei fete, vă rog să mă iertați – prostuțe, numai fiind­că e frumoasă. (Că în reali­tate se mai întâmplă și așa, asta e cu totul altceva: sunt încă destule lucruri nelămu­rite din punct de vedere științific în acest domeniu gingaș).
Sigur însă că numai re­zultatele anchetei și con­statarea că nu frumusețea contează în primul rând, nu lămuresc mare lucru.

CE ÎNSEAMNĂ, ÎN DEFINITIV, PERSONALITATE?

Repet că tot ceea ce urmează sunt părerile mele și atât.
Gândesc că lucrul cel mai important rămâne totuși personalitatea, suma calită­ților prin care te definești în raport cu ceilalți, com­pletul de trăsături proprii care face să fii altfel de­cât alții. Cred că au cu ade­vărat personalitate oamenii care izbutesc să-și dezvolte deplin și unitar însușirile naturale. Cu alte cuvinte, cred că personalitatea este o chestiune de voință și edu­cație, pentru băieți cât și pentru fete.
Aici, nu prea sunt de acord cu sugestiile de răspuns la ancheta de care vorbeam, fiindcă inte­ligența si cultura, și nu nu­mai ele, definesc o perso­nalitate, fac parte din suma acelor calități care impun o prezentă. O fată care asistă mută la o discuție intere­santă sau care se amestecă în discuție doar pentru a pierde încă un prilej de tăcere e oricum un lucru nu prea plăcut. Sigur că nu ori­cine știe tot despre tot, și sunt multe împrejurări în care e mai bine să asculți, dar eu cred că a asculta este de­seori o chestiune de tact, iar tactul este o foarte mare calitate.

Unele fete înțeleg să aibă personalitate contrazicând permanent, ceea ce e cât se poate de enervant. Poți fi si­gur, când e vorba de un ase­menea caz, că ea va spune automat «nu» asa cum exis­tă oameni banali și șterși care spun automat «da». Mi-ar plăcea, într-o discuție, să am impresia că un «da» sau un «nu» exprimă o pă­rere gândită, înseamnă o opi­nie sau chiar un sfat și, mai ales, că nu sunt un simplu capriciu sau un sistem de a deveni «interesantă». «Inte­resantă» (cu ghilimele), afară de faptul că nu e nimic interesant în asta; mulți cred că se poate fără efort și fără fante­zie.

Aici e, cred eu, o sursă bogată de confuzii. A avea personalitate înseamnă a-ți afirma nota personală, a te distinge prin ceva. A te dis­tinge nu e același lucru cu a te deosebi. Nimic mai ușor decât a te deosebi de alții. N-ai decât să te îmbraci foar­te ciudat, sau să-ți vopsești exagerat ochii, sau să-ți faci o culoare de păr imposibilă (și sunt mulți, băieți și fete care-și «fac» – cred ei – o «personalitate» în felul acesta). Dar falimentul unei aseme­nea concepții apare foarte limpede atunci când constați că cei care vor să se «deosebească» seamănă atât de mult între ei încât nu-i mai deosebești pe unul de altul.

A te distinge înseamnă să exiști cu modestie, să fii remarcat prin eleganță în cea mai obișnuită rochie și chiar să fii inteligent tăcând. Sunt puțini oamenii (sau sunt mai puțini) care pot înfrunta opinia celorlalți fără ostentație și fără ajutorul unor artificii exterioa­re. Dar numai un om sigur de forța sa interioară, adică un om cu personalitate, poa­te să-și permită luxul să o facă. Trebuie să fii realmen­te cult și sigur de cunoștin­țele tale încât să nu faci paradă de cultură, trebuie să crezi în calitatea ta umană și în valoarea ei adevărată pen­tru a nu considera că ea poate fi înlocuită de panta­loni cu niște flori cum nu mai are nimeni.

Personalitatea adevărată se conturează și se impune ceva mai greu și este, desi­gur, mai puțin bătătoare la ochi decât o croială exage­rată sau o culoare exagerată. O rochie țipătoare costă câteva sute de lei, iar o pre­zență modestă, de calitate și profund personală, câțiva ani de educație a voinței, de educație a gustului, de citit și de gândit pe marginea a ceea ce citești. Dar vă jur, credeti-mă, în afară de re­zultatele anchetei, orice bă­iat visează o fată în care să descopere, sub mereu alte înfațișări, inteligență, voință, caracter, tact, blândețe, in­transigență, cultură, lirism, bunătate, camaraderie, în­țelegere, framântare, liniște.
Fiecare din băieți, chiar cei care (10%) au votat pen­tru frumusețe.

Șl FEMINITATEA?

Aici cred iar că ar trebui îndreptată o a doua greșea­lă strecurată în întrebările anchetei. Ceea ce am spus despre personalitate se re­feră, într-un fel, la fete și la băieți, în aproape egală mă­sură. În personalitatea unei fete intră însă obligatoriu și o notă de feminitate. Eu, unul, și cred că nu numai eu, n-aș desparți în nici un caz feminitatea de personalita­tea unei fete. Cred că prie­tenii mei băieți, pe care mi-i aleg după niște criterii ale mele, dacă mi se potrivesc sau nu se potrivesc, dacă avem sau nu interese și preocupări comune, îmi dau suficiente satisfacții camaraderești. Asta nu înseamnă însă că fata pe care o doresc (să vorbim precum în muzica ușoară) nu trebuie să fie și o bună camaradă; ba chiar aș vrea sa fie cea mai bună camaradă. Dar altfel decât oricare din băieți.

La urma urmei, de ce trebuie sa confundăm «ca­maraderia» cu gesturile sau vorbele «băiețești»? Nu-mi plac nici băieții care dau ghionturi, care scuipă pe stradă, care vorbesc «la mișto» și fac golănii.
Camaraderia unei fete tre­buie să aibă oarece note de gingășie, de blândețe, de bunătate, de lirism, de înțele­gere pe care nu le poate avea, sau le are mai puțin sau altcumva, orice legătură prietenească cu un băiat.

Puteți să mă credeți sau nu, dar gesturile voit baiețești, tutuitul, spusul pe nume din primele minute ale unei întâlniri întâmplătoare, afectarea «camaraderiei» (sub orice formă, ea rămâne tot afectare) plac băieților tot atât de puțin ca și ținuta căutată, distantă cu osten­tație, afișarea «distincției» și snobismului.
A fi deschis, loial, corect, apropiat, devotat, acestea sunt, cred eu, trăsăturile camaraderiei. Dar toate sunt subliniate, valorificate și mai bine de o atitudine civilizată, adică într-adevăr cultă, în­țeleasă în resorturile ei in­time. Iar unei fete i-aș pre­tinde ca în plus să dea do­vadă de o anumită discreție – de gest, de gând, sau de sentiment – care să păs­treze legăturilor cu ea un anume aer de poezie și (mie nu mi-e rușine să spun, ca multora dintre băieți care fac pe vitejii, dar care în fond cred la fel ca mine), de romantism. Da, de roman­tism. Toți băieții vor, vă asi­gur eu, să întâlnească o fată romantică, cu valențe des­chise la visare, la poezie, ia muzică și la toate lucrurile frumoase pe care le ținem, că asa ni se pare nouă mai demn, ceva mai ascunse în noi. Dar asta visăm: fata care să știe, nu prin vorbe ci mai ales prin atitudine, să ne facă să ne descoperim pe noi, cei adevărați.

Vă dați seama că orice băiat ar respecta o aseme­nea fată, ar iubi-o, s-ar simți fericit s-o întâlnească. Şi nu pentru că există un cântec care spune că «băieții sunt de vină», dar – vă rog să nu vă supărați – de multe ori și fetele sunt de vină. Am să vă mărturisesc că mi s-a întâmplat și mie să «agăț» o fată pe stradă și că «mi-a mers». Credeți însă că puteam realmente s-o respect?

Sau credeți că atunci când o am spus odată unei fete «Vai, ce drăguța ești azi» n-am observat că avea pantofii cam prăfuiți și două ochiuri de ciorap fugite? Sau, dimpotrivă, credeți că nu m-am simțit prost și nu mi-a părut teribil de bine când, înainte de a intra la cinema, «ea» s-a oprit o clipă să-mi îndrepte cravata și să-mi culeagă o scamă de pe haină?

Nu știu să definesc așa, ca la scoală, ce înseamnă exact «feminitatea». Dar cred că toate răspunsurile implicate în întrebările de mai sus se apropie de ea. De multe ori un gest mă­runt, un detaliu neînsemnat o trădează în cel mai banal moment, alteori ea fuge sau nu există, chiar invocată cu vorbe mari. Și aici cred că este vorba, ba chiar într-o măsură mult mai mare, de o educație a gestului si ati­tudinii, de o dorință de a acționa frumos în conformi­tate cu propria natură. Fiind­că o fată vulgar machiată, sau neîngrijită, sau cu oja de pe unghii căzută nu pierde (poate) nimic din perso­nalitate, din valoarea ei in­trinsecă. Dar aceste detalii nu trădează oare mari ca­rențe de educație, de autoeducație? Și nu sunt ele prin definiție «antifeminine»? Căci există desigur niște re­guli de comportament care, valabile pentru toți, sunt mai ales valabile pentru fete.
Şi, în ceea ce privește asemenea lucruri, încercați să vă faceți voi înșivă un punct de vedere foarte ferm, al vostru, să nu contați prea mult pe ceea ce vă spun băieții.
Fiindcă să stiți că adesea și băieții spun altceva decât ceea ce cred cu adevărat, câteodată pentru a face pe grozavii, altă dată pentru că, pur și simplu, n-au chef să spu­nă ce cred. Dar acum, când sper că am devenit oare­cum prieteni, credeți-mă că – dincolo de răspunsurile la diverse anchete – noi asta visăm: o fată cu multă personalitate, cu nota ei de feminitate, inteligentă și cul­tă.

Cred că au dreptate cei 10% care au votat pentru frumusețe fiindcă, de fapt, adevărata frumusețe s-ar pu­tea să fie aceasta, interioară. Și iată cum se explică poate și contradicția dintre ideal și real despre care vorbeam la început, și care nici nu mai e contradicție.

 

Almanahurile de după 1980 (the turning point?) sunt cam varză, dar cele de până în 1980 merită (măcar) frunzărite

 

 

 

Later edit:
Acest text din 1971 este cel mai „feminist” text pe care l-am citit în ultimii ani. Nu mizerii de care se scriu acum, în 2021.
Un text care nu e feminist, aproape despre feminism. Și cu care sunt perfect de acord.
Dar de ce e „feminist”, Cristi? De aia, că învață femeile să fie mai bune, mai culte, mai puternice, mai sigure pe ele. Să nu fie femei ușoare, ci să impună respect. Nu să insiste în prostie, ci tocmai, să epateze prin chestii, prin purtări, prin educație.
A dispărut acest fel de feministe, și oameni care să înțeleagă ce e ăla feminism.

Mulțumesc că ai citit acest articol.
Dacă vrei să susții acest blog, cumpără un abonament de 5$

76 comentarii

 1. TL:DR Mai încerc mâine când corectezi textul (scanarea). Așa e obositor. Și ar fi bine să semnalizezi care-i textul tău și care e copiat din almanah.

  10
  • Mai ales cand scriu la inceput, cu poze din almanah.

  • Mai ales când ești sarcastic, că glumeț nu pot să zic. Au citit articolul 3 cetățeni într-o oră. O fi de bine, o fi de rău… Oricum, apreciez efortul tău, keep going!

   00
  • Scopul meu nu e sa fac trafic. Nici nu prea ma intereseaza „traficul instantaneu”, nu sunt angajat la zoso.ro, nu sunt platit sa fac ce fac, cumva nu conteaza ce trafic fac.
   Dar de ce ma mai chinui, atunci?
   Sa ramana. Sa fie „undeva pe net”, poate un baiat sau o fata cauta ceva, si sa aiba si altfel de texte fata de „mainstream media”. Asa a aparut si articolul despre pana de curent, printre cele mai populare de pe acest blog, cu un „follow up” unde m-am milogit (la prorpiu, bagam miloaga prin telefon: hai, te rog, please!, e nevoie!) de oameni de meserie sa scrie… Pentru a fi si o alta opinie, in afara de „Vom muri!”. Dupa vreo saptamana de „murim!”, au inceput si altii din media sa gandeasca ca, totusi, poate nu murim.
   Asa si azi, si in alte zile cand voi cita integral texte din almanahuri Femeia. In Lumea asta de feministe proaste, care bombardeaza cu texte de rahat fetele din ziua de azi, poate exista si unele care dau de acest text si incep sa gandeasca.
   Uite, mai corectez acum un pasaj din articolul de mai sus: „Vă rog să nu vă supărați – de multe ori si fetele sunt de vină. Am să vă mărturisesc că mi s-a intimplat si mie să «agăț» o fată pe stradă si că «mi-a mers». Credeți insă că puteam realmente s-o respect?”

  • Ei , hai, nu te supăra, că nu e cazul. Ziceam și eu, nu dădeam cu parul. Articolul despre pana de curent a fost ok, nu că l-ar fi citit toți românii, am destui colegi de serviciu care au auzit „că se va lua curentul” două săptămâni și sunt convinși că asta se va întâmpla. Toți cei care citim pe aici ne-am liniștit, datorită ție și oamenilor de meserie. :)
   Ce voiam să zic, de fapt, să întreb, că nu mi-am dat seama: tu ești într-o relație cu o femeie? Știi despre femei sau despre ce vor ele de la viață din real life sau din almanahuri?

   00
  • Uite, ieri nu mai puteam muta pe duș, la bateria de la cada. Ce sa aiba, nu mergea deloc!
   L-am gasit pe baiatul acesta, cu un text + poze despre cum sa repari baterie de 200 de lei, cu doar 2 lei. Multumesc, supermeseriasul! :)
   Crezi ca face trafic, scrie pentru trafic?
   Am luat ceva de pe net, trebuie sa dau inapoi ceva pe net. Subtitrari fac din acelasi motiv, nu sunt mega-pasionat de ele…

   „Știi despre femei sau despre ce vor ele de la viață din real life sau din almanahuri?”
   De la cate femei in plus pot spune ca stiu? Cine ar putea spune ca stie punctual, chiar sunt curios sa-l vad pe desteptul ala. Borcea? Borcea stie? Hugh Hefner? Larry Flint? Care e cel mai „stiutor in ale femeilor”? Nici ele nu stiu ce vor! (de asta e si textul asta, din 1971) ;)
   Daca mi-as fi tras-o cu 10 proaste in plus fata de tine, ar insemna ca „stiu mai multe”?
   Cum il cheama pe ala, am uitat, un barbos care o ardea numai cu femei, apoi s-a dovedit ca era falimentar, si le platea pe toate alea sa se pozeze cu el… am uitat cum il cheama, atat de celebru si important a fost pentru mine. Ala „stie despre femei”, putem sa luam in calcul ce spune el?
   Cine „stie mai multe despre femei”, unul cu 100 de gagici la activ, sau unul care a pastrat o relatie timp de 35 de ani? Una singura. Pe cine sa credem ca stie mai multe despre femei?
   Mass media e plina de „stiutori despre femei”, numai ca nu din aia de care e nevoie pentru ca oamenii sa nu devina depresivi (de ambele sexe). Si atunci apare omul vostru, cu texte din 1971 „luate cu copy/paste – blasfemie!”, care au facut, poate, sa aparem noi pe lume. Reflectati la asta.

   Oare cate femei a avut Nichita Stanescu? Nu de alta, dar nu mai stiu la cate femei am vazut poze si carti cu/de Nichita Stanescu in dormitor. (ti-a placut cum am dat-o aici? :) )

  • Te-ai dus pe fentă, nu te-am întrebat cu câte femei ai făcut sex până acum. Mie nu-mi pari genul one night stand, dar poate mă înșel. „Daca mi-as fi tras-o cu 10 proaste in plus fata de tine” este „despre feminismul prost înțeles, care s-a întins ca o hidră” sau despre ce crezi tu cu adevărat despre femei?

   00
  • Prea puțin romantism. Asta e opinia mea despre lumea din jurul nostru. Trebuie sa fiu agresiv mult mai mult decât îmi doresc sa fiu. Pot, am exersat sa fiu, dar nu îmi doresc, și nu îmi place.

   00
 2. TL DR LOL

  00
  • TL DR
   COPY/PASTE
   Reteta lu cristici de a avea articole
   Maine va posta 7 pagini din cartea de istorie de clasa a saptea. Tineti aproape.

   00
  • Eu as vrea din Povestiri Istorice(parca).. alea cu Stefan si Mihai Viteazu’ si neaparat cu poze!!

   00
  • @Rammstein: de foarte multe ori a copia din altii e mai valoros decat a-ti exprima propria opinie. Si asta nu e o ironie la adresa lui Cristici.

   00
 3. Așteptările băiatului de atunci nu sunt așteptările bieților de acum.
  Sunt needucați, nerespectuosi, obraznici și inevitabil proști.
  Nu se cunosc pe ei însăși și implicit pe nimeni, și nici nu pot înțelege lumea, per ansamblu.
  Vina? Părinții și profesorii. Exemplele din viață.
  Se poate ieși? Foarte greu. Trebuie să pui creierul la muncă. Și nu îi place. Un studiu spune că facem 90% din activități pe autopilot.

  00
 4. Ai de ales intre trei fete, o blondă, o roșcată și o brunetă pe care le vezi mâncând înghețată. Blonda suge incet cornetul, bruneta îl linge, roșcata mușcă din el. Pe care o alegi?
  Pe aia cu țâțele mari.

  00
 5. „inteligentă $1 cul­tă”

  Stimate Cristici, daca vrei sa te ia lumea in serios nu arunca mizerii semiscanate, si du treaba pana la capat. Arata-ne articolul si eventual spune-ne ce ai vrut sa ne comunici cu acest articol si care este contributia ta la ce ne comunica articolul.

  Daca mai ai de corectat abtine-te de la publicare, iti bati joc de cititorii de aici. Banuiesc ca nu erai cu cineva in competitie sa vedeti cine publica mai repede.

  Analogia cu supermeseriasul e fortata. La omul ala cand te uiti inveti ceva. Ca sa o parafreazez pe Minerva deghizata cu „bunica avea o vorba” : Cristici, daca un caiine ar avea in minte ce ai tu ar turba…

  00
  • Daca te „krompesti” de lipsa corecturii, 1. vino mâine din nou – specific ca il corectez azi; 2. posteaza comentariul tau si pe restul de site-uri de mass media, ca sunt pline de greșeli. lol

   00
  • 1. Asta e din ciclul „vino maine sa te fut Vasilico ca o sa am si cu ce, ca ma ocup azi”
   2. A doua e din ciclul „sa furam cu totii ca si ailalti fura”

   Cmon’ Cristici, vezi ca te <> cam tare….

   00
  • Erata: intre trebuie scris „Cristicesti” . Naiba stie, tag html….

   00
  • Cum puii mei e plin in manuale de texte copy/paste? O țară de hoți! Practic, textul de mai sus trebuia sa rămână îngropat în istorie.
   Nu mai zic de biblioteci, acolo e Vestul Sălbatic in materie de furt. Bibliotecile din Lume au acces gratuit online la aproape toate materialele pe care le dețin. Doamne!!!, iti dai seama!?

   00
  • Tu, Cristici, saracu de tine chiar nu intelegi ce am scris eu mai sus. Esti dovada vie a analfabetismului functional.
   Sa ti explic, din pacate nu pot face schite aici:

   A. Ai afirmat : Ca ar fi bine sa postez si pe alte site-uri, ca sunt pline de greseli.
   B. Am raspuns cu o analogie – daca toti fura – sa furam si noi – si am specificat ca ma refer la punctul 2 al afirmatiei tale, in ideea ca si treaba de mantuiala e un furt (mi-ai furat din timp . na)
   C. Concluzia Cristici – peste tot e plin ce copy/paste!!! Pamantul e plat!!! Alunizarea e un fake facut de Kubrick (nota: ultimile 2 sunt afirmatiile mele, dar dupa cat de bine intelegi ce citesti banuiesc ca nu m-ar fi surpins niciuna dintre ele)

   Si zau ca nu am nimic cu tine, da nu mai sari de cur in sus, incerca sa intelegi ce citesti si du lucrurile pana la capat.

   00
  • Omul are o viață pe lângă ce scrie.
   Dovada că ești prost e abordarea. „de ce ai făcut copy/paste cu puține corecturi, nu înțeleg…..”
   Abordare inteligentă: Cristi, am corectat eu și am trimis pe mail la Vali. Dar nu ești capabil. Așa că dai cu noroi, că e mai ușor și în plus pari superior. Nu ești. Absolut deloc. Nu știi să faci o compunere de 5 rânduri. Altfel ai fi înțeles ce scrie. Nu mai zic de înțeles textul, e peste puterea ta de înțelegere. Bă, și sunt așa de mulți ca tine! Prea mulți!

   00
  • @fisherman, esti alt analfabet plin de el frate cu Cristici (le stii pe toate, ba chiar si totul despre necunoscuti…)
   – „Compunere de 5 randuri!” Probabil asta e limita ta si ti se pare de neintrecut…De unde stii tu asta ?
   – „Nu mai zic de înțeles textul, e peste puterea ta de înțelegere” pe bune ? de unde pana unde ai trs concluzia? Am facut eu vreo remarca legata de text ? R U reading my mind ?

   La nivelul argumentatiei tale mai urma sa mi zici ca sora mea e curva.

   Ba baiete, sunt atat de satul de „merge si asa”, las’ca o facem maiine”, ” am facut ce am putut da intelegi tu”, „atat s-a putut” incat am incercat sa i spun lui Cristici sa nu cada in meteahna lucrului facut pe jumatate. Vrei sa ti desenez?

   Referitor la finalizarea textului si corecturi – nu mersi …. Nu ai lucrat tu pe bani cat voluntariat am facut eu…..

   Slava cerului ca sunt atat de putini ca tine, Fisherman….

   00
  • Fă mă istețule corectura, dacă tot ai timp să scrii prostii. Leu de tastatură.
   Faptul că cineva îți spune că ești prost, dacă ești deștept precum te crezi, ar trebui să ducă la o introspecție înainte de a sări la ăla de ți-a spus. Că poate îți face un bine!

   00
  • @ fisherman. Tot bunica avea o vorba „Nu te certa cu un prost ca lumea s-ar putea sa nu vada diferenta”. O sa o ascult si nu mai discut in contradictoriu cu tine.
   Te pup!

   00
 6. Desi cred ca feminismul e prost inteles azi si imi doresc femei finute si feminime, dupa ce am citit articolul tau inteleg de ce multe femei cad in extrema cealalta.
  Esti sincer dezgustator ca si fiinta umana. In rest spor cu sfaturile tale despre cum ar trebui sa ne traim viata.

  00
  • E un text copy/paste din 1971, nu e scris de mine, nu sunt „sfaturile” mele.
   Ma, nici macar primele fraze nu le cititi inainte de a comenta?

   00
  • 1. Am exagerat cu dezgustator. Imi pare rau, chiar nu era cazul de afirmatia aceea. Imi placea optiunea de a putea sterge comentariul pana in 5 minute de cand l-ai postat ca aveai vreme sa il recitesti.
   2. Care esta părerea ta despre ce scrie în articol?

   00
  • Ai dreptate, am citit articolul și am presupus că asta este și opinia ta, din moment ce l-ai postat și comentariul tau de final este că articolele din almanahurile pana in 1980 merită frunzărite. Si recunosc ca am avut o reacție agresivă la articolul respectiv pentru că mă deranjează personal unele ideei exemplificate acolo. Am răspuns emoțional, nu rațional, am făcut presupunerea că ideiile din articol sunt și ideiile tale. Domnul psiholog poate să explice mai bine procesul.

   00
  • Feminist trigger! Hahaha…..

   00
  • @Fisherman Nu e feminist trigger. E mai degraba “trebuie” trigger. Trebuie sa fim cumva sau altcumva. Cineva se gandeste ca e o idee buna sa se bage cu bocancii in viata altcuiva si sa ii zica cum trebuie sa fie sau ce trebuie sa faca. Pur si simplu prea multi oameni folosesc “trebuie” asta pentru viata altor oameni si nu a lor.
   Legat de articol, probabil o sa imi primesc multa ura pe treaba asta, dar da, cred ca femeile nu mai stiu ce inseamna feminitate (si nu, nu inseamna tocuri, rochii elegante si machiajul perfect). In aceeasi masura cred ca barbatii nu mai sunt barbati, si aici exista tot doua extreme, ori esti barbat care isi bate femeia, ori puterni emasculat.
   Legat de feminism si feminitate, si zic chestia asta din ce vad in jurul meu, in special in cupluri, femeia le face, le drege pe toate si el e “da draga”. Indiferent ca vorbim de ce ce masina sa ia, ori unde sa isi petreaca vacanta, ori de ce vrea sau nu el de la viata lui, ea stie mai bine, ea le rezolva, ea, ea, ea. Iar in ceea ce priveste copii, cine mai are timp sa ii creasca (chiar sa ii creasca), sa le asculte problemele, sa ii auda, cum sa ai timp cand tu esti super woman si le faci pe toate? Eventual ii faci 3-4 poze si il urci pe facebook sa vada lumea ce familie frumoasa ai. In loc de a fi un parteneriat egal, femeilor vor puterea. In loc de comunicare si compromisuri, avem o inversare de roluri. Nu cred ca asta e solutia si aici cred ca feminismul a dat o palma la un rahat.
   Asta e parea mea si nu as indrazi sa zic nimanui cum ar trebui sa se comporte, din punctul meu de vedere fiecare e liber sa fie fix asa cum vrea. Daca aia vreti sa fiti si aia va face fericit, dati-i inainte, nu e de parca societatea in care traim mai are vre-un stop de umanitate sau intelegere pentru alta fiinta umana. Aici cred ca se vede defapt cel mai tare feminitatii, in pierderea empatiei si a intelegii pentru alte fiinte umane.

   00
  • Aoleu!
   Trebuie să îți dau dreptate, dar cum să fac?
   Păi de ce femeile vor să controleze tot? Și eșuează lamentabil în a fii femei? Adică elegante, zâmbitoare, empatice, fragile și in același timp puternice, calme?
   Pentru că li s-a dat „libertate de conștiință”, „putere și recunoaștere”. Iar ele nu știu ce să facă cu așa ceva, pentru că nu este rolul lor.
   Jordan Peterson are câteva videouri pe YouTube despre asta.
   Femeile de ieri erau partenere, azi vor să fie șefe, dar nu știu cum să facă asta, într-un mod armonios cu ele însele, în primul rând….

   00
  • Ma abtin de la a comenta despre restul chestiilor, dar daca tu crezi ca feminismul= femei finutie, esti una din cele mai nocive chestii pentru femei in general.

   Feminismul cere egalitate totala sociala, economica si politica cu barbatul…

   Sute de mii de femei au murit si au luptat pentru dreptul meu de vota, de a merge la scoala mai mult de 4 clase, de a purta pantaloni(!!!), de a face sex fara consecintele unei sarcini, de a-mi trai viata cum vreau eu, nu cum vrea tatal, fratele, sau un unchi indepartat, nu sa vezi tu femei mai dragute, mai delicate si mai submisive – Esti sincer dezgustator/oare ca si fiinta umana, in rest spor cu treburile tale despre cum ar trebui sa ne traim viata.

   Semnat,

   O femeie ne-finuta, si feminina doar cand vrea pasarica ei, ca nu-s datoare nimanui cu nimic.

   Sictir!

   00
  • Bă băieți, femeile nu vor puterea. Puterea vine cu multe sarcini, prea multe pt un om.

   Femeile vor siguranță. Pt ele și pt copiii lor.
   Siguranță că vor avea un acoperiș deasupra capului, mâncare pe masă până la fițe de genul chiar vor avea rezervarea când ies la restaurant și unde să doarmă când pleacă în vacanță.
   Și dacă bărbatul nu le asigură această siguranță, uită să facă rezervarea la restaurant sau cazarea pt vacanță, sau face rezervare ținând cont doar de interesele lui, uitând că mai are o femeie și mai ales copii, femeia o să ia frâiele în mână și o să încerce să-și asigure singură pt ea și copii siguranța de care are nevoie.

   În casele alea unde ziceți că femeia e șeful, ia verificați, fie la soț, fie la tatăl femeii, cam de câte ori a băut toți banii sau i-a jucat la păcănele, cam de câte ori face el cumpărături fără să i se spună (în urmă cu mulți ani, ca să ajung acasă, în drumul de la metrou la autobuz treceam printr-un colț de piață, 90% din femei aveau o plase cu fructe/legume/carne/chestii de curățenie, bărbații deloc sau poate alcool, mai puțin de 10% aveau produse pt aprovizionarea/curățenia casei), cam câți uită că i-a spus ea să cumpere ceva, cam câți amână cu lunile să repare ceva în casă sau să cheme un meșter, cam câți uită să plătească facturile pt utilități, cam câți uită să facă rezervarea la restaurant sau pensiune, cam câți fac rezervarea la dracu-n praznic uitând că are copii mici și trebuie să care zilnic la plajă umbrele, prosoape și jucării.

   Femeile nu vor puterea, vor doar niște confort și siguranță și când nu le primesc pun mâna și le fac singure.

   Plus ce zice ExSnowWhite

   00
 7. am sa revin cu o „gluma” care s-a facut mai sus: intre o blonda impecabila, neam de elfi tolkenieni si o bruneta cu ochi mici si premiu nobel un pularau o va alege pe aia cu tzatze mari. dupa ce mi s-a reprosat 4 ani de liceu ca am tzatze mici si am tot fost trimisa sa-mi pun silicoane eu nu mai iau in serios pe nimeni care abordeaza subiecte pe tema feminitatii si ce ar trebui sa fie si cum sa fie. hai noroc.

  00
  • Reciteste textul si ia cu copy/paste unde scrie „ce ar trebui sa fie si cum sa fie”.
   Mi-a placut textul pentru ca nu spune nimic despre „trebuie”. E un nene (e foarte posibil sa fi fost chiar o femeie care sa fi scris textul – mai ales pentru „Femeia”) care isi spune opinia.
   „Berea mai buna e aia cu acid mai putin”… nu e despre „Cum trebuie sa fie berea”, ci e opinia omului despre bere.
   Opinii. Care, bagate in seama, trecute prin filtrul nostru, pot sa ne placa, sau nu. Omul (repet, poate sa fi fost si femeie) nu „decide” el, spune ce ii place lui. Scrie undeva „cum trebuie sa fie”? Eu nu am citit nimic de felul acesta in text. E foarte posibil nici sa nu-l fi retinut ca text daca citeam „cum trebuie sa fie”, pentru ca am alergie la „trebuie”, la acest cuvant.
   Am citit un text scris de un… prieten, un tip care gandea ca mine. De asta am retinut textul.
   E amuzant cum intriga lumea faptul ca respectivului ii plac fetele care se imbraca elegant si nu scuipa pe strada. :)
   Am o banuiala ca azi ar fi atat de imposibil incat ar „assume the gender!”. :)

   00
 8. Uite, vezi, de aia e bine sa ai personalitate multipla, cate una pentru fiecare interlocutor 😀

  00
 9. Un barbat avea 3 femei cu care se insoare si nu stia pe care sa o aleaga. Asa ca hotara sa le dea la fiecare cate 5000$ si sa vada ce face fiecare cu ei.
  Prima cheltuie banii pe imbracaminte, farduri, coafura etc:
  – Uite am cheltuit banii ca fiu frumoasa pentru tine, pentru ca te iubesc.
  A doua ii cumpara lui adidasi, tv, racheta de tenis, echipament de fotbal, bere etc.
  – Uite am cheltuit banii pentru ce iti place tie, pentru ca te iubesc.
  A treia a investit banii, a facut 10000$.
  – Uite cei 5000$ care mi i-ai dat si restul de 5000$ i-am investit iar pentru noi pentru ca te iubesc.
  Dupa o lunga deliberare … a ales-o pe cea cu tzatzele cele mai mari!

  00
 10. 1.Ar fi folositor la editare o departajare mai clara a textului citat de introducere, contributia ta. Poate marcarea cu italice a partii citate din articol era o solutie si evita neintelegerile, oricum pe net lumea citeste in diagonala chiar si „tratate despre feminitate”.

  2. Simt cumva ca acest articol are disperata nevoie de o completare cu penseurile lu nea nelu despre pregatirea pentru viata a tinerelor. Are cam tot atat de multa insemnatate si relevanta si este similar in profunzime si miez.

  In rest numa de bine, romantismu sa curga rauri in tzara cu recorduri de violenta domestica.

  00
  • Nu am vreo contributie la acest text, alta decat ca l-am dezgropat, am dat OCR pe el, iar acum, la ora 20:50 am trecut prin el si am terminat corectura (sper).
   Nu expune nici o idee personala; singura „aprobare” a mea e ca mi-a placut si am muncit putin sa-l pot pune pe un blog din 2021, sa nu mai stea inchis in 1971.
   Atat. Nu imi apartine textul.
   Nu e semnat, dar daca ar fi fost, l-as fi cautat pe autor (am mai facut-o, pentru alte texte vechi) sa aflu ce gandeste in 2021.
   Asa ca, orice comentariu negativ de aici e amuzant, pentru ca… poate a si murit omul care a scris textul.
   Faptul ca un text care indeamna oamenii (baieti si fete) la romantism, cultura, politete, buna-crestere, a adunat atatea „opinii contradictorii” arata nivelul societatii in care ne aflam. Dar il stiam, nivelul; blogul acesta e plin de harti unde suntem primii sau ultimii (primii la prostie in Europa, ultimii la numarul de scoli cu toalete de oameni normali).
   Totusi, „stay tooned”, mai am macar 20 de copy/paste de acest fel, care vor aparea aici. Ce sa facem, aia e, acesta e modul meu de a „protesta” la ce invata fetele din „Cosmo” si „Bravo, ai stil”. :)

   00
 11. In Franta frumusetea conteaza 10%. Asta inseamna ca frantzujii ar phoote orice misca.
  In Germania conteaza 7% ceea ce inseamna ca nemtii s-au resemnat ca au femei urate.

  00
 12. NOU
  #43

  almanahul din care este extras textul a fost publicat acum 50 de ani; jumătate de secol este, oricum ai privi, o cantitate apreciabilă de timp – iar în cazul precis al acestor 50 de ani, 1971-2021, este o perioadă enormă de timp; lumea aceea (a celor adolescenți/tineri în 1971) nu mai există, nu va mai exista niciodată. pentru înțelegerea contextului este bine să nu se ignore că este vorba de prima generație care nu cunoscuse război/răscoală/revoluție decât din auzite/filme/cărți și începuse cea mai bună perioadă economică din istoria României – de aici „romantismul” acelei generații care astăzi sună vag stupid și anacronic. una peste alta, eu zic că nu e rău ca asemene mărturii să se păstreze.

  00
  • In 1971, mama mea avea mai putin de 30 de ani. Deci, sunt textele cu care „au crescut” parintii nostri. Nu sunt atat de „departe”, ma gandesc…
   Sa presupunem ca noi astia de pe zoso suntem batrani incat sa avem copii, iar acest text era valabil pentru bunicile acestor copii.
   Acum, noi, parinti… ce le spunem copiilor, ce „texte” „le servim”? Cum sa fii, copila mea, incat sa te placa baietii si sa fii fericita si cu self esteem? Almanahul Femeia 1971, sau „Cosmo” 2021?
   Ai grija de tine, cultiva-te, nu scuipa pe strada, nu ceda la prima intalnire… sau WAP? https://youtu.be/hsm4poTWjMs
   https://youtu.be/2lnnnaiAQso
   Intr-o lume de WAP sa existe si alternative… fie si din 1971.

   00
  • NOU
   #45

   dacă aș fi părinte de fată, astăzi, aș avea grijă să înțeleagă foarte bine măcar câteva lucruri: că nu este treaba ei să se facă plăcută (s.a ocupat natura de problemă și natura a avut grijă ca fetele să fie plăcute de băieți); să.și respecte mintea cu care este înzestrată-multă, puțină, câtă o fi-dar să.i fie limpede că nu există altceva; și că dincolo de ce pot face eu pentru ea, dacă vrea să călătorească prin viață la clasa business, ar face bine să ia foarte în serios ideea de efort constant și eficient.

   00
  • Doua gagici feministe, cu 8 milioane (!) de likes la clipul din linkul dat mai sus, au grija de fetele din 2021. Unul din linkuri le arata pe scena GRAMMYs 2021.

   Whores in this house
   There’s some whores in this house
   There’s some whores in this house
   There’s some whores in this house (hol’ up)
   I said certified freak, seven days a week
   Wet ass pussy, make that pullout game weak, woo! (Ah)
   Yeah, yeah, yeah, yeah
   Yeah, you fucking with some wet ass pussy
   Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy
   Give me everything you got for this wet ass pussy
   Beat it up, nigga, catch a charge
   Extra large and extra hard
   Put this pussy right in yo’ face
   Swipe your nose like a credit card
   Hop on top, I want a ride
   I do a kegel while it’s inside
   Spit in my mouth, look at my eyes
   This pussy is wet, come take a dive
   Tie me up like I’m surprised
   Let’s role-play, I wear a disguise
   I want you to park that big Mack truck right in this little garage
   Make it cream, make me scream
   Out in public, make a scene
   I don’t cook, I don’t clean
   But let me tell you, I got this ring (ayy, ayy)
   Gobble me, swallow me, drip down the side of me (yeah)
   Quick, jump out ‘fore you let it get inside of me (yeah)
   I tell him where to put it, never tell him where I’m ‘bout to be
   I run down on him ‘fore I have a nigga running me
   Talk yo’ shit, bite your lip
   Ask for a car while you ride that dick (while you ride that dick)
   You ain’t never gotta fuck him for a thing
   He already made his mind up ‘fore he came
   Now get your boots and your coat for this wet ass pussy
   He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy
   Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy
   Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy
   Look, I need a hard hitter, I need a deep stroke
   I need a Henny drink, I need a weed smoker
   Not a garden snake, I need a king cobra
   With a hook in it, hope it lean over
   He got some money, then that’s where I’m headed
   Pussy A-1, just like his credit
   He got a beard, well, I’m tryna wet it
   I let him taste it, and now he diabetic
   I don’t wanna spit, I wanna gulp
   I wanna gag, I wanna choke
   I want you to touch that lil’ dangly thing that swing in the back of my throat

   00
  • Babaieti.
   Nu stiu cum sa va zic dar lumea e aceeasi de la Ur, Uruk si Eridu incoace, doar scenografia s-a schimbat.
   Fara suparare, suntem tot aia de acu 200-500-2000-3500 de ani. Valorile sunt aceleasi, doar limbajul e diferit.
   Admiram puterea, inteligenta, feminitatea, siguranta, indiferent ca se cheama „swag” sau „sprezzatura”, desi sunt 500 de ani intre termeni.

   A citat Cristici versurile cantecului aluia (recunosc, e infioarator ca limbaj) dar cu ce mama dracului e diferit de ce se spune prin „Decameron” sau prin „Adunarea femeilor”?
   Ah, ma scuzati….difera cuvintele.

   Nu boss, adolescentii sunt aceiasi, si acum si in 1971…unii prosti altii catastrofali si altii extraordinari. Trebuie sa fii tampit sa crezi altfel.

   Lumea nu era mai buna atunci, doar simbolurile pe care le atribui in propria minte filtreaza realitatea pana iese ce-ti place tie.
   Nu toate femeile din interbelic erau Olguta si nu toate alea din anii 50 erau Audrey Hepburn…astea sunn doar simboluri intelese gresit, in realitate procentele au ramas cam aceleasi…doar ca ne omoara fetisurile personale.

   Intalnesc des atitudinea asta printre celibatarii de ambe sexe, ale caror asteptari nu se intersecteaza…
   „Femeile de azi sunt toate niste curve si eu un romantic”…
   Bre…nush’ce sa zic…poate e cazul sa nu mai cauti pe centura!

   Si mai lasati prostiile, ca romantismul ii include cu succes pe de Sade si pe Sacher Masoch.
   De feminismul incult si agresiv s-a dezis Simone de Beauvori inca din anii 60 si pe ea n-a publicat-o nimeni in Almanahul Flacara….

   00
  • NOU
   #48

   @Habarnam. nu poți aglomera un comentariu cu tot felul de disclaimers – este nepractic. în cazul de față, eu presupun că toți cei de aici știu foarte bine că substantivele COLECTIVE (femeile, bărbații, tinerii, americanii, eschimoșii, protestanții, so on) sunt doar niște ABSTRACȚIUNI care nu au absolut nicio legătură cu viața reală. este de altfel grozav de imprudent să operezi în viața reală cu stereotipuri. omul din fața ta, femeie sau bărbat, este liber să fac absolut orice îi trece prin cap, dacă circumstanțele îi permit, indiferent de educația primită de la părinți, indiferent de valorile tribului de unde vine.

   00
 13. Pletora de articole prostiile lui Cristici nu numai ca evoca clar ca incercai sa cauti femei goale in almanahuri Cristici dar te face sa si concluzionezi ca in mod clar tu esti genul care cumpara lenjerie de dama folosita de la automatele cu pricina arunci cand calatoreste in Japonia. Asa ca, stai linistit fiecare cu fetisurile lui.

  00
  • Iar un comentariu de tipul: „cum sa le spui oamenilor ca nu te duce capul, fara sa le spui ca nu te duce capul”? :)

   Faptul ca eu nu am auzit de aceste „obiceiuri”, nici nu stiu despre ce vorbesti, iar tu le poti descrie cu amanunte, nu spune asta ceva mai multe despre tine, de fapt?

   00
  • Iar un comentariu tipic Cristici in care se oboseste sa ii spuna el unui random pe internet ca e prost pentru ca i-a lasat un comentariu mai neconventional. Bravo Cristici nu numai ca esti un inteligent fara masura dar si un adevarat.

   00
 14. Oricat ai citi prin reviste, cartil, filme, realitatea unei relatii te va surprinde in modurile in care nu te-ai asteptat vreodata.

  00
 15. ”COPY/PASTE Reteta lu cristici de a avea articole”.
  Bună asta.
  Nu-l apreciez pe @cristici, dar are totuși talentul să capteze damblagii chiar mai mari decât el. Exemplul zilei: moronul cu copy/paste scris cu verzale, țărănește, să se vadă…

  00
  • Nu e amuzant cum sar țugurlanii cand spune unul ca el se spala pe maini, ca ii plac femeile care nu flegmucesc pe strada si, in general, ca ii plac oamenii civilizati?
   Nu, nu eu spun, ci un nene din 1971, care poate nici nu mai traieste.
   – Stiti, mie imi plac femeile femei, si nu ma impresioneaza fetele care „cad” la prima intalnire.
   – Esti trist, ba! WAP!
   :)
   Nimic nou. In State, baiatul asta din 1971 ar fi linsat media, daca ar publica texte in 2021.
   Ce nu inteleg, e cum de s-a umplut la textul asta de oameni care nu sunt din lista scurta a celor care vin pe blog… ieri nu comentau nimic, azi trebuie ei sa spuna ca nu e bine ce scrie unul din 1971, e „demodat”, e… „nu se mai poarta”. „Nu se ma poarta” sa te piepteni inainte de a iesi in oras, „nu se mai poarta” sa NU iesi in curul gol prin oras? :)

   00
 16. Cum spunea cineva mai sus, nu există comparații din punctul de vedere al valorilor între generații, fiindcă valorile respectivă au rămas, încă din antichitate încoace, aceleași, chiar daca unele epoci s-au bucurat de o înclinație mai preferențială către unele anume. Băieții din 1970 nu se deosebesc de băieții din 2021, cum nici ăia din 1800 nu se deosebesc mult de cei din perioada interbelică. Aș învinui arta, fiindcă tinde să romantizeze și să înfrumusețeze mult vremurile, însă aș greși. Arta proastă o face. Citeam mai acum câteva zile Frații Karamazov, iar Dostoievski e unul dintre puținii scriitori care a surprins mizeria naturii umane, dar și frumusețea ei, neîncercând să estompeze pe vreuna și să ascundă sub preș incovenientele de caracter, trăgând mereu concluzii dintre cele mai optimiste, chiar dacă sentințele care derivau din trăsăturile unor personaje puteau fi lesne dintre cele mai înfiorătoare.
  Ăsta e motivul pentru care literatura de calitate e citită și astăzi, chiar dacă datează de ceva ani, fiindcă oamenii au fost mereu aceeași, sub alte forme, dar cu același conținut.

  00
  • aaa, si, @Cristici, iti recomand Pygmalion, atat mitul, cat si reinterpretarea pe care o da Bernard Shaw

   00
  • eu aștept filmul.

  • NOU
   #59

   oamenii sunt aceiași, ai dreptate – de fapt, cu mici variațiuni suntem replici mai degrabă fidele ale celor care la sfârșitul holocenului au părăsit peșterile odată ce soarele răsărise din nou și ghețurile se retrăgeau. ce s.a schimbat însă între timp este cantitatea de cunoaștere, înțelepciunea cumulată a speciei. cred că Malraux observă undeva că Marele Inchizitor nu ne spune despre oamenii lucruri cu atât sens cum o face „Omul cu șobolani” al lui Freud. eu zic așa: biologic și emoțional suntem înrudiți cu generațiile anterioare, însă viziunea noastră asupra lumii este atât de diferită de a lor încât suntem mai degrabă 2 specii diferite.

   00
  • @vali
   Este boss!
   My fair lady (1964) :))

   00
 17. Referitor la articol, undeva spuneai ca vrei pareri de la „mai varstnici”: uite-ma.
  Sa fie clar: nu-s vreun gigolo si nici mare cunoscator. Este parerea unui mos.
  Cum trebuie sa fie? El sau ea (banuiesc ca o „ea” ar putea face portretul lui „el” si ar fi similar. Eu ma refer doar la ea, ca nu-s open mind, ce sa fac.
  Ca o paranteza, facura unii niste studii, atractia intre 2 persoane (aia ne open mind, intre o el si o ea), e o chestie chimica (hormonala), care si aia depinde de foarte multi factori (dispozitia persoanelor implicate, ca e soare, ca e frig, etc).
  Aici cred ca cel mai mare adevar se poate gasi in povestea printului cel urat si a printesei proaste (scuze doamnelor, dar n-am scris eu povestea).
  Din vremuri stravechi, de unde vin eu, trebuia cam asa: doamna pe strada, curva-n pat si gospodina in casa (nu s-au schimbat mult cerintele, dar acum semnifica altceva).
  Frumusetea nu era trecuta, ziceau ca-i trecatoare. Eu zic ca-i relativa. Frumosul e ceva foarte relativ.
  Eu zic ca astea erau cerinte de amanta, nu de nevasta. Sa vedem:
  Dupa ce trecu vremea, vazui ca si cerintele initiale sunt relative, depinde de vremuri si de cum trece timpul peste fiecare.
  Treaba cu gospodina: s-a schimbat mult semnificatia termenului, deci pica analiza.
  Curva din pat: ca asta doare. Da, e buna cerinta, dar esti capabil s-o ceri? E intrebarea aia care omoara pe multi (multe): numai in patul asta e asa? Sau, cand nu e, nu se duce in alta parte? Ca doar nu-i masina, schimbi regimul de functionare: acu-i curva, acu-i abstinenta.
  Si chiar vrei asa ceva? Teoretic suna bine, dar io-te azi nu ti se scoala Ce face ea? Muta butonul. Deci, teorie, nu realitate. Din seria: vezi ce-ti doresti ca s-ar putea sa se implineasca.
  Doamna de pe strada (aici intra si aia ca tre’ sa fie desteapta. O doamna nu e numai frumoasa si aranjata, si in rest, clei.
  Deci, doamna asta, de-o vor toti, cum se face? Trebuie resurse: timp si bani. Multe, de ambele, depinde de nivelul la care vrei sa ajunga domnia. Ai resursele astea? Presupunem ca da. Apare alt pericol. S-ar putea sa nu mai fii tu suficient de domn pentru ea.
  Ca o concluzie personala, cum o dai, nu-i bine.
  Sunt atatea variabile, incat cel mai sigur este reglajul din mers.
  Pleci da la reactia chimica, aia de la inceput, si reglezi mecanismul, astfel sa mearga jucaria.
  Nu contest, exista cazuri cand reglajele s-au epuizat.
  Se schimba mecanismul (care crede ca o nai poate face pe mecanicul de la capat. Care nu, ramane in juma’ de mecanism).

  00
 18. Ai de capu meu, ți-am citit toate articolele și nu pot spune decât: ‘tristă viață ai vere’. Minte chinuita captiva în trecut. O zi bună, cu tot respectul

  00
  • @Buricul
   Am facu un pic de treaba de securist. Am cautat comentarii de-ale tale la articolele lui cristici. Pari om echilibrat. Ce-ti veni?
   Daca nu-ti place, nu citesti.
   Daca nu-ti convine (nu zic, poate fi si berbec uneori (cristici)), spui omului, sa priceapa, cu subiect si predicat. Esti bou, bicoz: si-i povestesti. Esti bou ca asa zic eu,…..,nu stiu cine mai e bou in cazul asta. Fara suparare.

   00
  • Ai timp sa cauți prin comentarii și sa faci treabă de securist, tristă viață ai și tu. Cât despre critistici, nu am nici timp nici chef sa fac aici o sinteză în care descriu de ce viața lui crisitici îmi pare tristă. Nu e nici bou, nici berbec, are părerile lui și le respect

   00
  • Am avut amici ca tine: ma faceau „dizident” cand le spuneam ca nu suport ca scuipa pe strada, ca mananca seminte in parc, ca fluiera dupa femei, ca… in general, ca se comportau ca niste porci.
   Si ei spuneau, ca si tine, ca sunt „trist”.
   Nu, nu eram. Ei erau prosti.
   ‘tristă viață ai vere’ pentru ca postez un text despre cum sa fim mai civilizati?
   Puii mei, nu eu am „viata trista”, ci tu. :)

   00
 19. Cei care au citit articolele lui vor înțelege

  00
  • Asta si sper. Sper sa inteleaga ceva, sa fie din ce in ce mai putini cocalari pe strazi, din ce in ce mai putini prosti care se cred importanti, daca s-ar putea. Poate reusim sa urcam putin pe hartile alea care ne definesc in Europa…

   00
 20. @Buricul
  Pai se pare ca tu nu te-ntelegi pe tine.
  Daca-i respecti parerile, ce pana mea ai cu viata lui trista?
  Treaba de securist, depinde cine-o face. Se cheama eficienta. Mie mi-a luat 5 min. sa de bighidesc in toate postarile lui (noroc ca n-ai multe). Muuuult mai putin decat ti-a luat tie sa citesti toate articolele lui, mai ales ca e un trist.
  Acuma, zi tu, cine-i trist?
  Esti ca o femeie de aia (tot cauta el femeia ideala) careia ii vine barbatul acasa, duhnind a de toate, si pilit, o bate si apoi a siluieste, dar ea ramane.
  Si daca-i iei apararea doamnei, tot ea-ti sare la jugulara ca te bagi in caminul conjugal

  00
 21. Si ca sa zic si eu ceva legat de subiectul propus, iaca o parere, trista ce-i drept, dar la subiect.
  Model feneie/barbat ideal. Nu exista. Totul e dinamic, azi ai un model, maine altul (depinde de vremuri, societate,moda, etc?
  Ziceau nu stiu pe unde ca barbatii prefera sanii mari in vremuri nasoale, ca le da senzatia de pavaza materna.
  Din vremuri stravechi, la nou femeia ideala (cred ca au si ele o chestie similara): doamna pe strada, curva-n pat, gospodina-n casa.
  Frumusetea nu era trecuta. Strabuniu ziceau ca-i trecatoare.Ei nu auzisera de relativitate. Ce e frumos? Ce-mi place mie. Tie s-ar putea sa nu-ti placa.
  Alea trei conditii de femeie perfecta. E nasol. Ma

  00
 22. Na ca s-a dus.
  In fine. continui.
  Cele tri conditiu reprezinta aotceva, in functie de vremuri.
  Gospodina de altfel 50 de ani e altfel ca notiunea de azi. Daca o cauti acum, chuar ca ramai la una trista.
  Si cu curva din pat e dinamica treaba.
  Se confunda amanta cu sufletul pereche.
  A, ca are cineva o nevasta/sot mai zgubilitica, e placuta ochiului si imaginatiei. Dar daca jumatatea ta e la fel, oare e bine?
  Nu mai zic de domnia de pe strada.
  Necesita resurse: timp si bani. Presupunem ca le ai. S-ar putea sa nu mai corespunzi tu dpdv al domniei.
  Da, cand esti soarec si ai si tu prima erectie, vrei cur ca a lu J Lo, tate ca a Pamelei Andeson, sa se f…. ca-n cel mai tare xxx, sa apara ca printesa de Monaco, eventual sa te apere ca Milla Jovovich.
  Ei, cu trecerea timpului se schimba cerintele.
  Cei care nu inteleg asta, dupa parerea mea sunt niste tristi.

  00
 23. Articolul este foarte bun pentru vremea lui, si ma bucur ca incerca sa prezinte femeia si ca un alt fel de camarad pentru un barbat, pentru vremea respectiva asta era un pas catre egalitate, catre a vedea femeia ca pe un partener egal.

  Inteleg de ce un articol de la vremea aia ar aduce in discutie feminitatea, dar in zilele noastre mi se par absurde discutiile astea despre cum cred altii ca ar trebui percepute toate femeile

  Ce inseamna feminin? Mie mi se pare ca-s feminina, dar se pare ca e o latura de-a mea pe care o vad in mod deosebit oamenii cu care am o relatie mai intima sau sexuala.

  Da, am apucaturi manly – joc basketball, jocuri pc, imi place sa fiu la curent cu noutatile din domeniul tehnic, citesc stiri politice si am o supapa care se deschide cand beau bere si ma transform intr-un „baiat de cartier” de caterica cu tate mari.

  Dar am si apucaturi considerate girly – aseara mi-am pus spice girls si ma dansat de mi-au sarit capacele, apoi am stat in cada cu niste Enya, Tori Amos si niste Loreena Mckennitt, un pahar de vin si o carte marfa despre femei si cat de usoara e viata de femeie in general – Unwell Women (o recomand). Plang ca proasta si la desene animate si una din placerile mele vinovate este filmul Pitch Perfect si plm, as putea sa scriu la nesfarsit la ambele liste.

  Ideea e alta, ideea e ca feminitatea mea traditionala e vazuta doar cei arpopiati, si e ceva ce face parte din lumea mea mica intima, in societate, feminitatea aia doarme linistita si isi face aparitia o persoana relativ neutra si ambigua sexual pentru ca ce treaba are pula cu prefectura?

  Personal nu am stiut niciodata sa fiu feminina 24/24 – am nevoie sa fiu neutra, am nevoie sa nu fiu legata de un gen.

  Am nevoie sa pot juca baschet cu baietii si sa ne injuram ca porcii, sa bem o bere dupa, dar o sa o fac cu o manechiura impecabila cu unchiile rosii si dupa ce ma descalt de ghetele de baschet, sansele sunt mari sa ma gasesti pe tocuri, desi am 1.80, si imi place sa port o rochie absurda doar pentru ca ma face sa ma simt ca o regina.

  Mor pe dealul asta si feminismul nu omoara feminitatea, ci o elibereaza pe aia autentica.

  00
 24. @ExSnowWhite
  Z. De ce sar femeile de c… in sus cand aud cuvantul asta: feminitate.
  Pana la urma rahatul ala de clasament, e valabil si azi, cam tot in ordinea aia.
  Nu cred ca vreun detinator de….vrea o femeie langa el „nefeminina”. Daa, as vrea o femeie deosebita, sa facem amandoi poante soldatesti. Ma lasi?
  Cum nici o femeie, as vrea sa cred, nu vrea un emasculat total (poate un pic asa… da nu de tot). Sa va bateti de la oglinda si de la utilajele de epilat. Ca nici el nu vrea sa fie legat de gen.
  Pana la urma un barbat vrea o femeie, si invers (vorbim de aia care nu-s open mind).

  00
 25. „Dar asta visăm: fata care să știe, nu prin vorbe ci mai ales prin atitudine, să ne facă să ne descoperim pe noi, cei adevărați.”
  Exista psihologi pentru asta.
  Vorba lui Vali, daca tu nu esti ok cu tine, ce dracu cauti la altul/alta?

  (Am zis ca nu mai comentez, dar asta e prea de tot, chiar daca e sau nu din articolul ala cu care se pare ca rezonezi destul de mult)

  00

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

1. Linkurile utile în context sunt binevenite.
2. Comentariile asumate fac bine la blăniță.
3. Șterg comentariile care îmi strică buna dispoziție.
4. Nu fiți proști, agramați sau agresivi la primele 50 comentarii aici.

Euro2024Susținere

Susține acest blog cumpărând de la eMAG, de la Finestore, de la PORC sau de la de la Aceeași Mărie.